Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-04-28

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-05-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska

Przedmiot umowy:
koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego.

Wartośc przedmiotu umowy:
6 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-05-10 godz. 20:51
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-05-28 godz. 20:55
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk