Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-02-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-02-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-04-30

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Agata Kapuścińska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agata Kapuścińska

Przedmiot umowy:
Obsługa administracyjna biura Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
2 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-02-17 godz. 23:59
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk