Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-09-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-30

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska

Przedmiot umowy:
koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego

Wartośc przedmiotu umowy:
6 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-09-14 godz. 23:26
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk