Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-08-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-08-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-08-10

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska

Przedmiot umowy:
koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego.

Wartośc przedmiotu umowy:
12 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-08-01 godz. 15:47
Opublikowane przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Data modyfikacji:
2024-02-15 godz. 15:49
Zmodyfikowanie przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Autor dokumentu:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk