Umowa

Numer umowy:
Aneks nr 1 do umowy nr 4621970001

Data zawarcia umowy:
2022-05-23

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-05-23

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; mbank S.A.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; mbank S.A.: Marta Olko - Pełnomocnik

Przedmiot umowy:
Uwzględnienie w treści umowy wymogów dotyczących wpłat na rzecz Funduszu Wyborczego zgodnych z ustawą o partiach politycznych

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-11-09 godz. 15:21
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 14:01
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk