Umowa

Numer umowy:
Aneks nr 1

Data zawarcia umowy:
2022-08-23

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-08-23

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Róża Grafin von Thun und Hohenstein

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; Róża Grafin von Thun und Hohenstein: Piotr Stolecki - Pełnomocnik

Przedmiot umowy:
Doprecyzowanie zakresu umowy użyczenia części lokalu

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:
Aneks do umowy z dnia 29.06.2022 r.

Data publikacji:
2022-09-05 godz. 16:30
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2022-09-05 godz. 16:33
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk