Umowa

Numer umowy:
Aneks nr 1

Data zawarcia umowy:
2022-08-18

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-08-18

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Beata Bogaj - Kierownik Działu Lokali Użytkowych

Przedmiot umowy:
Zmiana adresu siedziby Partii; zmiana adresu do doręczeń

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-09-01 godz. 12:05
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2022-09-05 godz. 08:31
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk