Umowa

Numer umowy:
Aneks nr 1 do Umowy

Data zawarcia umowy:
2023-10-16

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-10-16

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-11-15

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu;

Przedmiot umowy:
Świadczenie usług: 1) organizacji wyjazdów, 2) w zakresie udostępniania mediów społecznościowych, 3) eksperckich

Wartośc przedmiotu umowy:
102 000,00 zł netto + koszty w postaci opłaty zryczałtowanej za każdy przejechany kilometr, opłaty za parkowanie i przejazd drogami płatnymi, koszty noclegu osób świadczących usługę, koszty związane z należytym zabezpieczeniem wyjazdów

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-10-16 godz. 18:51
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-12-05 godz. 19:26
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk