Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-06-30

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości II Sp. z o.o.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości II Sp. z o.o.: Aldona Rybkowska - Prezes Zarządu

Przedmiot umowy:
Zmiana wynagrodzenia za księgowanie wyciągów bankowych (zmiana § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy)

Wartośc przedmiotu umowy:
42 zł netto za 50 operacji bankowych

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:
Dotyczy Umowy Usługi Księgowej zawartej w dniu 30.12.2022 r.

Data publikacji:
2023-06-30 godz. 11:38
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-09-07 godz. 11:44
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk