Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-09-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-30

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont

Przedmiot umowy:
obsługa administracyjna Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Wartośc przedmiotu umowy:
6 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2022-09-14 godz. 23:22
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2022-09-14 godz. 23:28
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk