Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-10-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-31

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont

Przedmiot umowy:
Wykonanie zadań w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Wartośc przedmiotu umowy:
5 100,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2022-10-12 godz. 18:08
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk