Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-10-19

Miejsce zawarcia umowy:
Ślęza

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-10-19

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; App World Sp. z o.o.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Pełnomocnik; App World Sp. z o.o.: Bartosz Górski - Członek Zarządu, Rafał Andrzej Filipczak - Członek Zarządu

Przedmiot umowy:
Określenie zasad oraz zakresu świadczenia Usług App World

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-10-19 godz. 20:03
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-12-05 godz. 20:17
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk