Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-09-26

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-26

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Benhauer Sp. z o.o.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Benhauer Sp. z o.o.: Grzegorz Błażewicz - Prezes Zarządu

Przedmiot umowy:
Umowa powierzenia danych osobowych

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-09-26 godz. 13:20
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 13:27
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk