Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-16

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-16

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; EART Sp. z o.o.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; EART Sp. z o.o.: Magdalena Szwech - Wiceprezes Zarządu

Przedmiot umowy:
Pełnieniefunkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych

Wartośc przedmiotu umowy:
565,80 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-01-16 godz. 14:01
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 14:07
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk