Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-07-03

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-03

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-14

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUREKA!ART Piotr Jankowski

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Piotr Jankowski

Przedmiot umowy:
Produkcja spotkań plenerowych z Szymonem Hołownią: 04.07.23 - Skawina; 07.07.23 - Tczew; 11.07.23 - Łomża, 14.07.23 - Gniezno

Wartośc przedmiotu umowy:
87 092,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-07-03 godz. 15:48
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 16:00
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk