Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-03-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-03-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-03-01

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu

Przedmiot umowy:
Zakup domeny internetowej

Wartośc przedmiotu umowy:
15 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-03-15 godz. 09:44
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk