Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-08-11

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-08-11

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący; Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu

Przedmiot umowy:
Usługa IT polegająca na zapewnieniu funkcjonowania systemów informatycznych Partii oraz dostarczaniu dostępu do monitoringu mediów, serwisu Polskiej Agencji Prasowej, w tym w szczególności administrowanie kontami użytkowników aplikacji Google Workspace i Salesmanago, optymalizacja procesów zarządczych i bezpieczeństwa w ramach IT Partii, utrzymanie strony internetowej Partii - pracownicy oddelegowani w ramach usługi - 3 osoby.

Wartośc przedmiotu umowy:
38 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-08-11 godz. 14:56
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-09-04 godz. 14:58
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk