Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-10

Miejsce zawarcia umowy:
Gdańsk

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-10

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Jędrzej Koronowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą sixpoints - Jędrzej Koronowicz

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Jędrzej Koronowicz

Przedmiot umowy:
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Wartośc przedmiotu umowy:
367,77 brutto zł

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:
opłata abonamentowa za każdy miesiąc korzystania z usługi (zakup usługi na wskazany miesiąc)

Data publikacji:
2023-01-20 godz. 16:16
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk