Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-09-22

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-22

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-01

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska

Przedmiot umowy:
Prace polegające na przygotowaniu harmonogramu rozwoju struktur regionalnych Partii, a także opracowaniu dokumentów niezbędnych do tworzenia kół i regionów

Wartośc przedmiotu umowy:
3 500,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2022-10-12 godz. 17:37
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2022-10-12 godz. 18:00
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk