Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-10-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-31

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski

Przedmiot umowy:
Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
8 500,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-10-12 godz. 18:02
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk