Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-02

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-02

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący Partii; Jacek Kozłowski

Przedmiot umowy:
Zadania w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii.

Wartośc przedmiotu umowy:
8 500,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-01-20 godz. 15:58
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk