Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-12-16

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-12-16

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-12-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymona Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski: Jacek Kozłowski

Przedmiot umowy:
Wykonywanie zadań w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii, w tym w szczególnością z zakończeniem roku finansowego z dniem 31 grudnia 2023 r.

Wartośc przedmiotu umowy:
8 500,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-12-16 godz. 12:10
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-09-07 godz. 12:15
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk