Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-06-16

Miejsce zawarcia umowy:
Częstochowa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Jolanta Kalecińska-Rał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MANAGER Jolanta Kalecińska-Rał

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Pełnomocnik; Jolanta Kalecińska-Rał

Przedmiot umowy:
udostępnienie powierzchni reklamowej o wymiarach 504x238 na nośnika reklamowych w Lublińcu, wyklejenie nośnika, zaklejenie po zakończeniu okresu obowiązywania, wydruk banneru.

Wartośc przedmiotu umowy:
570,00 zł netto - udostępnienie powierzchni; 125,00 zł netto wyklejenie; 100,00 zł netto zaklejenie nośnika, 190,00 zł netto wydruk

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-06-16 godz. 12:10
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-07-25 godz. 12:26
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk