Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-07-31

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-08-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Grodzicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POPISOWA Katarzyna Grodzicka

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Grodzicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POPISOWA Katarzyna Grodzicka: Katarzyna Grodzicka

Przedmiot umowy:
Prace związane z działaniami komunikacyjnymi, w tym w komunikacją w Internecie i w mediach społecznościowych, w szczególności poprzez: tworzenie narracji i treści w mediach społecznościowych; nadzór nad publikacją treści w mediach społecznościowych; tworzenie strategii i linii komunikacji kryzysowej, autoryzację publikacji medialnych, przygotowanie i szkolenie osób w zakresie mediów, komunikacji, wystąpień medialnych oraz ewaluacja tych wystąpień, monitoring publikacji mediowych, wspieranie zespołu Partii w bieżących zadaniach komunikacyjno-produkcyjnych; prowadzeniem szkoleń dotyczących funkcjonowania mediów i wystąpień publicznych.

Wartośc przedmiotu umowy:
468 zł netto za każdy dzień obowiązywania umowy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:
Umowa została zawarta na okres od dnia 01.08.2023 r. do dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio w art. 86 § 2 albo art. 87 § 5 ustawy kodeks wyborczy złożonego przez komitet wyborczy, który Partia samodzielnie utworzyła lub utworzony przez koalicję wyborczą z udziałem Partii w związku z wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

Data publikacji:
2023-07-31 godz. 14:59
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-09-04 godz. 15:07
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk