Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-02-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-02-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-04-30

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krapa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krapa-Świderek

Przedmiot umowy:
pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych

Wartośc przedmiotu umowy:
7 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-02-15 godz. 23:39
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk