Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-02-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-02-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-04-30

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska

Przedmiot umowy:
prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii.

Wartośc przedmiotu umowy:
6 218,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-02-15 godz. 23:37
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2023-02-15 godz. 23:46
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk