Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-06-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-06-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-08-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska

Przedmiot umowy:
prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
7 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-06-01 godz. 13:15
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-03 godz. 13:18
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk