Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-10-16

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-10-16

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-11-15

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący; Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska

Przedmiot umowy:
Prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze biura Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
10 800,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-10-16 godz. 19:45
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-12-05 godz. 19:50
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk