Umowa

Numer umowy:
01/09/2022/OKW/L

Data zawarcia umowy:
2022-09-22

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-22

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu

Przedmiot umowy:
Udzielenie licencji na system informatyczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów

Wartośc przedmiotu umowy:
1 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-09-29 godz. 14:24
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2022-09-29 godz. 17:30
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk