Umowa

Numer umowy:
01/09/2022/OKW/W

Data zawarcia umowy:
2022-09-22

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-22

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wieceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji: Jakub Karaś - Członek Zarządu, Jacek Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu

Przedmiot umowy:
Współpraca w zbieraniu danych osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie wyborczym w charakterze członków komisji wyborczych, mężów zaufania lub obserwatorów społecznych (system OKW)

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-09-04 godz. 13:14
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 13:18
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk