Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-09-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-30

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego - Maciej Żywno

Przedmiot umowy:
prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski

Wartośc przedmiotu umowy:
10 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-09-14 godz. 23:24
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2022-10-12 godz. 17:48
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk