Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-10-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-31

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno

Przedmiot umowy:
Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski.

Wartośc przedmiotu umowy:
10 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-10-12 godz. 17:55
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk