Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-10-31

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-11-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-11-30

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno

Przedmiot umowy:
Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski.

Wartośc przedmiotu umowy:
10 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2022-11-15 godz. 11:37
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk