Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-02

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-02

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno

Przedmiot umowy:
prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski

Wartośc przedmiotu umowy:
10 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-01-20 godz. 15:35
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk