Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-02-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-02-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-04-30

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno

Przedmiot umowy:
Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski.

Wartośc przedmiotu umowy:
10 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-02-15 godz. 23:30
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-02-15 godz. 23:45
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk