Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-02-15

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-02-15

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Magdalena Boczkowska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Magdalena Boczkowska

Przedmiot umowy:
Zachowanie poufności

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-02-18 godz. 15:07
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2023-02-18 godz. 15:55
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk