Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-03-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-03-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-04-04

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Magdalena Skorupka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “KOMUNIKUJMY Magdalena Skorupka-Kaczmarek”

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Magdalena Skorupka

Przedmiot umowy:
przeprowadzenie szkolenia w formie webinarów i spotkań fizycznych z członkami Partii dotyczące budowania marki osobistej

Wartośc przedmiotu umowy:
20 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-03-01 godz. 22:16
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-05-28 godz. 22:21
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk