Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-02-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-02-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-04-30

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk

Przedmiot umowy:
Obsługa prawna i administracyjna Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
2 000,00 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-02-15 godz. 23:40
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk