Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-06-30

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Marta Cienkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BFF Consulting Marta Cienkowska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marta Cienkowska

Przedmiot umowy:
Świadczenie usług: 1) usługa w zakresie koordynacji i organizacji wydarzeń, 2) usługa fotograficzna, 3) usługa video,

Wartośc przedmiotu umowy:
30 000,00 zł netto za okres 01.07.2023 r. - 31.07.2023 r.; w okresie od 01.08.2023 r. 1 000,00 zł netto za każdy dzieci obowiązywania umowy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:
Umowa zawarta do dnia powstania komitetu Wyborczego Partii lub z udziałem Partii w wyborach parlamentarnych w 2023 r.

Data publikacji:
2023-06-30 godz. 14:39
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 14:39
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk