Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-12-08

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-12-08

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przedmiot umowy:
Świadczenie usług: 1) usługa w zakresie koordynacji i organizacji wydarzeia z dnia 9.12.2023, 2) usługa fotograficzna, 3) usługa video

Wartośc przedmiotu umowy:
85 130 zł brutto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-12-09 godz. 16:01
Opublikowane przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Data modyfikacji:
2024-02-29 godz. 16:05
Zmodyfikowanie przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Autor dokumentu:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk