Umowa

Numer umowy:
4401986

Data zawarcia umowy:
2023-02-08

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-02-08

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; PayU S.A.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; PayU S.A.: Joanna Pieńkowska-Olczak - Prezes Zarządu, Krzysztof Gawronik - Członek Zarządu

Przedmiot umowy:
Świadczenie usługi w postaci przetwarzania, rozliczania i raportowania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem strony internetowej

Wartośc przedmiotu umowy:
Stała opłata za każdą zrealizowaną transakcję

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-02-18 godz. 15:04
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk