Umowa

Numer umowy:
PPK_2022_9_21

Data zawarcia umowy:
2022-09-21

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-21

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Grażyna Sztabnik - Pełnomocnik; PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

Przedmiot umowy:
Zarządzanie zgromadzonymi przez Pracodawcę funduszami w pracowniczym planie kapitałowym

Wartośc przedmiotu umowy:
Maksymalne wynagrodzenie stałe za zarządzanie (od 0,25% do 0,45% rocznie)

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-09-21 godz. 12:14
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 12:24
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk