Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-07-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2025-03-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Sekretarz; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik

Przedmiot umowy:
Podnajem części lokalu biurowego o powierzchni 29,42 m2

Wartośc przedmiotu umowy:
994,10 zł brutto + 37,23% opłat związanych z lokalem

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-07-01 godz. 17:15
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-07-18 godz. 17:19
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk