Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-03-20

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-03-20

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Śliz i Curyło Adwokaci Spółka Partnerska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Śliz i Curyło Adwokaci Spółka Partnerska: Paweł Śliz

Przedmiot umowy:
badanie akt sprawy związanej w szczególności z rejestracji Partii w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wykonanie odpisów dokumentów

Wartośc przedmiotu umowy:
500,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-03-20 godz. 14:15
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-08-04 godz. 14:22
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk