Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-03-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-03-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik

Przedmiot umowy:
Podnajem części lokalu biurowego w Wejherowie

Wartośc przedmiotu umowy:
100 zł brutto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-03-15 godz. 09:47
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk