Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-08-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-08-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-12-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia

Przedmiot umowy:
Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni

Wartośc przedmiotu umowy:
3 000 zł netto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-08-18 godz. 14:43
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk