Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-09-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-09-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-10-15

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia

Przedmiot umowy:
Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
17 000,00 zł netto za miesiąc wrzesień; 4 597,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-09-01 godz. 19:35
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-12-05 godz. 19:40
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk