Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-08-09

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-09-09

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-09-09

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Wiktoria Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TENT SPACE Wiktoria Wieczorek

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Wiktoria Wieczorek

Przedmiot umowy:
Wynajem namiotów oraz usługa ich montażu, demontażu i transportu, która będzie realizowana w dniu 9 sierpnia 2023 r. w miejscowości Słupsk

Wartośc przedmiotu umowy:
13 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-08-09 godz. 14:36
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-09-04 godz. 14:43
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk