Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-07-31

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-31

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Tomasz Maczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Maczkowski

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Tomasz Maczkowski

Przedmiot umowy:
Prowadzenie na rzecz Partii kampanii płatnych w mediach społecznościowych

Wartośc przedmiotu umowy:
97 zł netto za każdy dzień kalendarzowy obowiązywania umowy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:
Umowa została zawarta na okres do dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio w art. 86 § 2 albo art. 87 § 5 ustawy kodeks wyborczy złożonego przez komitet wyborczy, który Partia samodzielnie utworzyła lub utworzony przez koalicję wyborczą z udziałem Partii w związku z wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

Data publikacji:
2023-07-31 godz. 14:12
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-09-04 godz. 14:19
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk