Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-06-06

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-06-06

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-06-30

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni:Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski Skarbnik; Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski: Daniel Kędzierski

Przedmiot umowy:
Przygotowanie i udostępnienie 60 pakietów narzedzia Fastony do zarządzania reklamami w mediach społecznościowych

Wartośc przedmiotu umowy:
45 209,88 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-06-20 godz. 09:11
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk